FUNDACJA

GRA W KLASY

konfa

ZARZĄD

Gosia Kijak  | przewodnicząca | 607 700 077

Magda Polak | członkini zarządu

Ada Naruk | członkini zarządu

Fundacja Gra w Klasy jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Mozaika w Białymstoku

Fundacja Gra w Klasy
ul. Mickiewicza 50

15-213 Białystok

KRS 0000669761
NIP 9662110821
REGON 36685592700000

Data rejestracji: 22.03.2017

BNP Paribas | 58 1750 0012 0000 0000 3715 9468

Cele i zakres działalności (Statut)

§ 4

  1. Podstawowym celem Fundacji jest upowszechnianie edukacji opartej na świadomym uczeniu się, w środowisku wzajemnego szacunku, wolności, z nastawieniem na współpracę i empatyczną komunikację.
  1. Cele szczegółowe Fundacji to promowanie, inicjowanie i realizowanie działań na rzecz rozbudzania świadomości społecznej w zakresie edukacji, a w szczególności:

a) empatycznej komunikacji (NVC- Porozumienie Bez Przemocy),

b) sposobu wychowania dziecka opartego na szacunku oraz akceptacji jego emocji i potrzeb,

c) budowania więzi międzyludzkich (m.in. międzypokoleniowych, międzykulturowych, społecznych) oraz porozumienia społecznego i interpersonalnego,

d) psychologii uczenia się oraz świadomego uczenia się (neurobiologii i naurodydaktyki),

e) alternatywnych nurtów w edukacji (m.in. edukacji demokratycznej, pedagogiki humanistycznej, koncepcji wychowania, które stawiają na pierwszym planie podmiotowość dziecka, jego indywidualne potrzeby i zainteresowania),

f) współpracy zamiast rywalizacji w tym rezygnacji z kar i nagród, nieoceniania,

g) życia współgrającego z naturą w tym zdrowego stylu odżywiania się,

h) globalnego myślenia o życiu na Ziemi i ochronie jej zasobów,

i) idei partycypacji społecznej na różnych płaszczyznach (w tym m.in. organizacji turkusowych, postaw obywatelskich),

j) różnorodności i przeciwdziałania szeroko pojętej dyskryminacji,

k) twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, rozumianej jako podstawa wszechstronnego rozwoju, upowszechniania możliwości ludzkiej kreacji, przekładając ją na różne sfery życia,

l) przełamywania utartych schematów myślenia, które blokują rozwój i postęp człowieka i społeczeństwa,

m) kształcenia ustawicznego czyli edukacji przez całe życie,

n) podnoszenie kwalifikacji / wiedzy osób związanych z Fundacją (w tym: członkiń i członków organu zarządzającego, pracowników i pracownic, wolontariuszy i wolontariuszek).