MOZAIKA | IDEA
81
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-81,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

IDEA

019_MG_0753

Idea Niepublicznej Szkoły Mozaika zawiera się w kilku podstawowych założeniach:

 

Budowanie dobrych relacji, by dzieci czuły się bezpieczne, dzięki czemu  będą miały większą gotowość do zdobywania wiedzy i rozwoju. Uważamy, że poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego jest pierwszym i najważniejszym warunkiem do tego, aby dzieci były otwarte na naukę nowych rzeczy. Podstawą bezpieczeństwa w szkole jest obecność dojrzałego dorosłego – przewodnika (nauczyciela) oraz jasne zasady, które wspólnie ustalamy i których przestrzegamy.

 

Promowanie empatycznej komunikacji, w oparciu o ideę Porozumienia Bez Przemocy – NVC, jako sposobu głębszego rozumienia siebie i innych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, konfliktami i budowania dobrych relacji. Mozaikowa kadra rozwija się w obszarze empatycznej komunikacji uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, superwizjach pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz praktyków współpracujących ze szkołami. W Mozaice jest miejsce na to aby widzieć siebie w różnych sytuacjach, również tych konfliktowych. Konflikty są dla nas szansą na pogłębienie relacji. Staramy się aby dorosły był mediatorem, który wysłuchuje i nie narzuca rozwiązań a pomaga dzieciom je odnaleźć.

 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, otwartości na różnorodność . Chcemy, aby w Mozaice każdy czuł się ok takim, jaki jest. Staramy się wspierać postawy tolerancji, szacunku pomimo różnic i wrażliwości na jakkolwiek rozumianą “inność”. Wierzymy, że otwartość i brak uprzedzeń są niezwykle ważne w dzisiejszej rzeczywistości.

 

Wyposażenie młodych ludzi w praktyczne umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości (wiedza o sobie samym,  umiejętność komunikowania potrzeb    i rozumienia emocji, kreatywność, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość).

 

Wspieranie uczniów na drodze świadomego uczenia się, odejście  od standardowego oceniania na rzecz Oceniania Kształtującego będącego rzetelną informacją zwrotną dotyczącą postępów ucznia, bez porównywania do reszty klasy. Mozaikowa kadra jest w procesie pogłębiania wiedzy dot. Oceniania Kształtującego i wykorzystania praktycznych narzędzi    z nurtu OK (m.in. ocena koleżeńska, samoocena, określanie celów, kryteria sukcesu).

 

Nastawienie na współpracę używając metod pracy przygotowujących do współdziałania w zespole poprzez metodę projektów (wewnątrz klasy, w obrębie kilku klas lub z zaangażowaniem całej szkoły). Współpraca jest dla nas dużo ważniejsza i cenniejsza niż rywalizacja.

 

 

 


 

Ze względu na określone, wyżej wspomniane  wartości, stanowiące trzon naszej szkoły, chcemy podejść do procesu rekrutacji nowych rodzin (nie jest to bowiem rekrutacja jedynie samego ucznia) z uważnością i odpowiedzialnością.  Podczas procesu decyzyjnego pod uwagę bierzemy:

 

  • indywidualne potrzeby dziecka (w tym ewentualne opinie / orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwestie zdrowotne, etc.) – podejmujemy decyzję, czy aktualnie mamy narzędzia, aby wesprzeć dziecko.

 

  • postawę rodziców dziecka i fakt, czy są nastawieni na dialog, szczerość i odpowiedzialną współpracę. Współpraca z rodzicami i spójność wartości to dla nas bardzo ważne obszary, które stanowią nieodzowny element wcielania Mozaikowych wartości w życie.

 

 

Tworząc szkołę inspirujemy się turkusowym modelem zarządzania. Fascynuje nas taka forma organizacji, gdzie społeczność zaangażowanych ludzi (organizatorki szkoły, nauczyciele, rodzice i dzieci) realizuje swój potencjał zgodnie z własnym wyborem i możliwościami oraz ma realny wpływ na to co dzieje się w Szkole.


 

Wszelkie autorskie, innowacyjne i niestandardowe inicjatywy witane są w Mozaice z entuzjazmem. Nie boimy się popełniania błędów, bez nich tworzenie czegoś nowego nie byłoby możliwe.  Szukamy sposobów na pracę projektową z uczniami, korelację przedmiotów, podążanie za zainteresowaniami uczniów, pracę w grupach gdzie są uczniowie w różnym wieku i na różnych poziomach edukacyjnych, oddawanie odpowiedzialności za proces uczenia się uczniom i wiele innych obszarów, które wykraczają poza sferę utartych rozwiązań.


 

Poszukujemy inspiracji oraz rozwiązań problemów czerpiąc z różnych nurtów, m.in. filozofii NVC, pedagogiki Jespera Juula, Marii Montessori, Korczaka, edukacji demokratycznej, szkół waldorfskich i wszelkich innych form tzw wolnej edukacji. Jednocześnie nie utożsamiamy się z jednym nurtem, sprawdzamy różne rozwiązania i przenosimy na grunt Mozaiki to, co uznajemy za ciekawe i możliwe do wykonania na dany moment. W efekcie Mozaika jest szkołą, gdzie realizujemy podstawę programową wg MEN, mamy podział na klasy, podręczniki, OK zeszyty, nie mamy prac domowych (lub bardzo niewiele – w postaci “wyzwań”), dzwonków, nie porównujemy i nie oceniamy uczniów w standardowy sposób (korzystamy z narzędzi Oceniania Kształtującego), staramy się w naszych uczniach widzieć przede wszystkim dzieci z ich potrzebami, indywidualnymi umiejętnościami  i możliwościami.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice rozważający wybór Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mozaika dla Was i Waszego dziecka – pamiętajcie, że:

  • Mozaika jest społecznością UCZĄCĄ SIĘ –> zapraszamy Was do wspólnej wędrówki, podczas której będziemy poszukiwać, sprawdzać, odrzucać i witać nowe rozwiązania, narzędzia, sposoby na edukację. Podczas tej drogi nie unikniemy BŁĘDÓW (są one dla nas cenną nauką i witamy je z otwartością).
  • Mozaika NIE JEST szkołą, która bierze udział w rankingach wskazujących “poziom wiedzy” uczniów, mierzony “starymi” narzędziami. Pomiar przyrostu wiedzy dzieci w Mozaice następuje naszymi, “nowymi” narzędziami, w dużej mierze z obszaru Oceniania Kształtującego (jesteśmy w trakcie wypracowywania procedur pomiaru przyrostu wiedzy na cały rok szkolny). Przede wszystkim chcemy w Mozaice uczyć dzieci umiejętności praktycznych, przydatnych w życiu, wspierać dzieci w budowaniu relacji i zdobywania wiedzy o swoich mocnych stronach i zasobach.
  • od rodziców oczekujemy postawy otwartej i gotowej na wyzwania. Mozaika nie jest obietnicą gotowego produktu. Nasze założenia i idee są drogowskazem, który wytycza nam drogę rozwoju.

 

 

 

Czy jesteś gotowa/y na podjęcie wyzwania i wyruszenie z nami w podróż w poszukiwaniu nowych dróg edukacji? Jeśli TAK, zapraszamy do kontaktu : mozaika.bialystok@gmail.com

 

 

 

 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mozaika