JAK PRACUJEMY

  • Mozaika czynna jest w godzi. 7:30 – 17:00. W ramach czesnego dziecko może korzystać z pobytu w szkole w czasie świetlicowym, do godz. 17:00.
  • Każdy poranek rozpoczynamy wspólnym Kręgiem w klasie, który jest okazją do wymiany myśli, spostrzeżeń, podzielenia się tym, co w nas aktualnie żywe, przedyskutowania planu nadchodzącego dnia lub powrotu do dnia poprzedniego. To nasz wspólny czas na pobycie razem, poznanie się, zbudowanie przyjaznej i pełnej zaufania atmosfery.
  • Zajęcia w  klasach 1-3 trwają w godz. 8:30-13:30, z przerwami wg potrzeb dzieci i nauczycieli i wspólną przerwą na drugie śniadanie. Jest to czas realizacji podstawy programowej wg MEN, którą realizujemy m.in.  korzystając z podręczników, OK zeszytów, pracując projektowo, odwiedzając ciekawe miejsca.
  • Zajęcia w klasach 4-7 w roku 2021/2022 zaczynają się o godz. 8:30 spotkaniem w Kręgu z wychowawczynią, kończą się w zależności od ilości zajęć ok. godz. 13:00-15:00 i odbywają się według odrębnego planu w każdej klasie.
  • 13:30 przerwa obiadowa.
  • 13:30-17:00 to czas świetlicowy, w czasie którego organizujemy wyjścia na podwórko, swobodne zabawy, a także dodatkowe zajęcia (plastyczne, szachowe, język hiszpański).
  • Wychowanie fizyczne odbywa się na sali sportowej w innej szkole bądź na podwórku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Realizujemy podstawę programową wg MEN, korzystamy z podręczników, jednak nie jest to jedyną i podstawową formą nauki. Szukamy nowych rozwiązań, przyglądamy się potrzebom dzieci, czerpiemy z neurodydaktyki, inspirujemy się innowacyjnymi szkołami z całej Polski i zagranicy, by jak najlepiej wspierać dzieci na drodze rozwoju i sprzyjać naturalnej potrzebie nauki, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Ocenianie Kształtujące to narzędzie, które stosujemy odchodząc od tradycyjnego oceniania. Ocenianie Kształtujące jest rzetelną informacją dla ucznia i rodzica o tym, co dziecko ciekawi, z czym ma trudność, co mu służy, jak lubi się uczyć, czego potrzebuje.

Organizujemy spotkania integracyjne dla naszych rodzin, aby szkoła była miejscem tętniącym życiem i aktywizującym wszystkich członków społeczności, by była miejscem radosnej twórczości, bezpieczną przestrzenią rozwoju.  Wierzymy, że kluczową kwestią jest pogłębianie relacji z drugim człowiekiem. Na tej bazie budujemy nasze wartości. 

Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach świetlicowych, dzieciom oferujemy szeroki zakres tematyczny zajęć, w tym m.in.: szachy, robotyka, szycie, joga, zajęcia teatralne, edukacja prozwierzęca, zajęcia kreatywne i plastyczne, basen. Część zajęć jest w ramach opłaty czesnego, część płatna dodatkowo. Zajęcia odbywają pod ogólną opieką zespołu nauczycieli świetlicowych.

Stawiamy na współpracę z rodzicami i tworzenie społeczności szkoły wraz z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Zapraszamy do współpracy dorosłych, którzy mają ciekawą pasję i pragną się nią dzielić.