PARTNERZY

Drodzy Państwo,

W związku z intensywnym rozwojem prac nad tworzeniem nowej w swej idei szkoły MOZAIKA w Białymstoku, zapraszamy Państwa do współpracy przy tym niepowtarzalnym przedsięwzięciu. Jako Sponsorzy, Partnerzy bądź Inwestorzy.
Szkoła MOZAIKA to między innymi:

 

 Wspieranie młodych ludzi na drodze indywidualnego rozwoju

 

 Budowanie dobrych relacji, by dzieci czuły się bezpieczne, dzięki czemu  będą miały większą gotowość do zdobywania wiedzy i rozwoju

 

 Promowanie empatycznej komunikacji, w oparciu o ideę Porozumienia Bez Przemocy – NVC, jako narzędzia głębszego rozumienia siebie i innych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, konfliktami i budowania dobrych relacji

 

 Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, otwartości na różnorodność i innowacyjność

 

 Wyposażenie młodych ludzi w praktyczne umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości (wiedza o sobie samym, o swoich mocnych i słabych stronach, umiejętność komunikowania potrzeb i rozumienia emocji, a także rozwijanie kompetencji związanych z przedsiębiorczością, nowymi mediami, innowacyjnością)

 

 Wspieranie uczniów na drodze świadomego uczenia się, odejście od standardowego oceniania na rzecz pobudzania wewnętrznej motywacji, co prowadzi do rzeczywistego rozbudzania zainteresowań i pasji

 

 Rozbudzanie kreatywności i samodzielnego myślenia poprzez tworzenie przestrzeni na swobodne działania artystyczne

 

 Nastawienie na współpracę używając metod pracy przygotowujących do współdziałania w zespole
Mozaika to społeczność zaangażowanych rodziców, którzy mogą rozwijać swoje kompetencje w przestrzeni Szkoły oraz w ramach działalności Fundacji Gra w Klasy. Mają możliwość udziału w rozwojowych warsztatach, współpracy z pedagogami oraz trenerami umiejętności społecznych oraz indywidualnego wsparcia.

 

Szkoła jest budowana w oparciu o turkusowy model zarządzania, czyli tworzy ją społeczności zaangażowanych ludzi, w której każdy realizuje swój potencjał zgodnie z własnym wyborem i możliwościami oraz ma realny wpływ na to co dzieje się w Szkole.

 

Idea spotyka się z szerokim zainteresowaniem, czego dowodem jest zorganizowana przez nas Konferencja Inspirująca “Szkoła od Nowa”, która odbyła się w dn. 11-12.02.2017, w partnerstwie z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Galerią Arsenał.

 

Angażujemy się w tworzenie Mozaiki jako osoby, które pragną zmienić rzeczywistość szkolną, aby móc zrealizować wytyczone cele potrzebujemy wsparcia finansowego, które przeznaczymy na adaptację budynku, wyposażanie szkoły i funkcjonowanie przez pierwsze miesiące działalności. Potrzeby finansowe szacujemy na 80.000 zł.
To, co oferujemy z naszej strony, to:

 

 Informowanie o Państwa wsparciu szerokiego grona odbiorców naszych działań

 

 Możliwość uczestniczenia w wydarzeniach Fundacji Gra w Klasy jako gość honorowy

 

 Możliwość brania udziału w szkoleniach i warsztatach edukacyjnych dla dorosłych i dla dzieci

 

Jesteśmy zainteresowane szeroko pojętą współpracą, wymianą doświadczeń i możliwości. Dziękujemy za propozycje sponsorskie i inwestycyjne za indywidualnym uzgodnieniem dogodnych dla obu stron warunków.
Będziemy wdzięczne za finansowe wsparcie naszej inicjatywy. Z chęcią umówimy się na spotkanie i opowiemy o wszystkim osobiście.

 

Adrianna Naruk (tel. 506 007 723)

Katarzyna Reduta (tel. 668 297 769)

Małgorzata Kijak (tel. 607 700 077)

Magdalena Polak (tel. 669 096 406)