PROJEKTY

  • Edukacja to relacja – projekt FIO

W dn. 09.10.2018 – 11.12.2018 w ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli z zakresu porozumienia bez przemocy (NVC), oceniania kształtującego (OK) oraz opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu I. Częścią projektu była superwizja psychologa wychowawczego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Mozaika, prowadzonej przez Fundację Gra w Klasy a także debata “Kształt polskiej szkoły 100 lat po odzyskaniu niepodległości”.

 

 

         

 

 

 

  • Organ prowadzący Fundacja Gra w Klasy podaje do publicznej wiadomości informację, iż Niepublicznej Szkole Podstawowej Mozaika w Białymstoku zostało udzielone wsparcie finansowe w wysokości 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- “Aktywna tablica” w roku szkolnym 2019 / 2020.